مشکلات جنسی، عامل مهم اعتیاد به مواد مخدر

در حالی که تلقی رایج افراد این است که دوست ناباب علت اصلی اعتیاد به مواد مخدر است ،اما کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین عوامل ترغیب افراد به سمت مصرف مواد مخدر ، مشکلات جنسی است.. ........

ادامه مطلب.........

/ 0 نظر / 9 بازدید