نابجا بودن سوراخ خارجى مجرا - هیپوسپادیاس

 

نابجا بودن سوراخ خارجى مجرا ( هیپوسپادیاس) از شایع ترین نقایص مادر زادى دستگاه ادرارى و کلیه ها است. تشخیص پیش از تولد به پزشک متخصص این امکان را مى دهد تا اقدامات بعدى را به منظور عمل جراحى پس از تولد و سایر درمان هاى طبى انجام دهد .

بدلیل نقص در اتصال چین های مجرا ایجاد میشود. سوراخ خارجی مجرا به سطح شکمی آلت در بالای نوک تنه آلت باز میشود. مصرف ترکیبات استروژن و پروژسترون در طول حاملگی شیوع آن را افزایش میدهد. در یک نفر از هر 300 کودک بروز میکند. و بر حسب محل ,تقسیم بندی میشود.این نوزادان را نبایستی ختنه کرد. 

از نظر علایم بالینی در بزرگسالان هدایت مشکل جریان ادرار و پخش شدن ادرار, اشکال در مقاربت,بدلیل انحنای آلت, ظاهر غیر طبیعی آلت ( hooded) از شکایات اصلی است.بررسی وجود یا عدم وجود تنگی مجرا و نزول بیضه ها ضروری است. 

در موارد ابهام دستگاه تناسلی آزمایش کاروتیپ کروموزومی(ژنی) و اسمیر دهانی جهت تشخیص ژنوتیپ جنسی لازم است. در این بیماران جهت تشخیص ناهنجاری مادرزادی کلیه ها و حالب , اروگرافی وریدی ضرورت دارد. 

از نظر درمان: بدلائل روانی قبل از سن مدرسه( ترجیحا) قبل از 2 سالگی جراحی ترمیمی بایستی صورت گیرد. امروزه مشخص شده است که پیوند های محاط bucal ( دهانی) موفقیت آمیزتر از روشهای دیگر است و به عنوان اولین تکنیک پیوند گذاری در نظر گرفته میشود .

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید