آیا عدم وفاداری زناشویی ژنتیکی است؟

 

به نوشته مجله تایم پژوهشگران در دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگامتون در آمریکا ارتباط ژن های معینی را با رفتارهای لذت جویانه شناسایی کرده اند....

 

یک بررسی جدید نشان می دهد که ژن ها مربوط به رفتارهای لذت جویانه ممکن است با بی بندوباری جنسی و خیانت زناشویی نیز همراهی داشته باشند و...

ادامه مطلب.....

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید